Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik

Jure Oštrbenk (2012) Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (6Mb)

  Povzetek

  V diplomskem delu je narejena seizmična analiza gradu Golnik in primerjalna študija ojačitvenih ukrepov, s katerimi povečujemo potresno odpornost obravnavane konstrukcije. Po začetnem kronološkem opisu stavbe sledi opis zasnove objekta in opis stanja poškodovanosti nosilnih elementov, ki temelji zgolj na vizualnem pregledu konstrukcije. V teoretičnem delu naloge je sprva na kratko predstavljeno obnašanje zidanih stavb med delovanjem potresa in opis različnih porušnih mehanizmov zidovja. Sledi opis postopka preverjanja potresne odpornosti, kot ga navaja standard Evrokod 8-3 za obstoječe zidane stavbe. Predstavljena in razloţena je mnoţica sanacijskih in ojačitvenih ukrepov, s katerimi lahko zidanim stavbam izboljšamo obnašanje med delovanjem potresnega vpliva. Računska analiza je bila opravljena s programom za nelinearno seizmično analizo obstoječih in novih zidanih konstrukcij 3Muri. V ta namen je podan kratek opis programskega orodja in poenostavljene nelinearne N2 metode. V praktičnem delu diplomske naloge je sprva opravljena potresna analiza osnovnega – izhodiščnega modela konstrukcije, ki sluţi kot osnova za kasnejšo primerjalno analizo. V nadaljevanju so analizirani modeli z različnimi ojačitvenimi ukrepi, kot so vgradnja zidnih vezi, zamenjava podajnih lesenih stropov s togimi, utrditev zidovja z armiranim ometom, injektiranjem in polimernimi FRP trakovi ter vgradnja armiranobetonskih okvirjev. Vsak ukrep je bil izbran na podlagi študije različnih rezultatov predhodnih analiz in predvidevanja o morebitnem odzivu konstrukcije. Izkaţe se, da glavno teţavo predstavlja nepravilna zasnova konstrukcije, saj je odziv stavbe na potresni vpliv zaradi neenakomerne razporeditve sten po tlorisu izrazito neugoden (torzijski zasuk). Rezultati kaţejo, da več ojačitvenih ukrepov pripomore k izpolnjevanju zahtev sodobnih standardov o potresni varnosti, a le z vgradnjo armiranobetonskih okvirjev na JZ delu doseţemo primeren odziv konstrukcije.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: grad Golnik, sanacija in utrditev zidanih stavb, nearmirano zidovje, obstoječe zidane stavbe, nelinearna statična (push-over) analiza, program 3Muri, potresna odpornost
  Število strani: 103
  Obseg in dodatki: 103 str., 16 pregl., 4 graf., 92 sl., 52 en.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov511Mentor
  asist. Meta Kržan551Somentor
  Datum in ura zagovora: 16 november 2012
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6061409)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK)
  ID vnosa: 4015
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4015

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...