Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju

Nina Kerpan (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (7Mb)
  [img] Arhiv (ZIP)
  Prenos (284Mb)

   Povzetek

   V diplomski nalogi smo izvedli analizo sprememb osnovne in podrobne namenske rabe prostora v Občini Idrija in Občini Postojna, pri čemer smo se pri osnovni namenski rabi prostora osredotočili na celotno območje izbranih občin. V okviru sprememb podrobne namenske rabe prostora, so nas zanimala predvsem večja občinska naselja z izdelano urbanistično zasnovo. Zanimalo nas je kolikšen je delež izgube kmetijskih zemljišč zaradi povečevanja urbanizacije, zato smo večjo pozornost posvetili predvsem spremembi stavbnih zemljišč in njihovih podrobnih kategorij. Preverili smo tudi obseg sprememb glede na izbrane socio-ekonomske kazalnike: število stanovanj na prebivalca, število proizvodnih in centralnih dejavnosti na prebivalca, število zelenih površin, število površin za turizem na prebivalca idr. Tekom analize sprememb smo ugotovili in odpravili neujemanje kategorij namenske rabe prostora po PS SDPO Idrija (oziroma Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Idrija), PS SDPO Postojna (oziroma Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Postojna), OPN Idrija (oziroma Občinski prostorski načrt občine Idrija) ter OPN Postojna (oziroma Občinski prostorski načrt občine Postojna), topološke napake in napake neujemanja posameznih območij obdelave. Po analiziranih spremembah osnovne namenske rabe prostora in podrobne namenske rabe prostora ter prikazu njunih kategorij v bilanci površin, smo pri obeh občinah prišli do zaključka, da so se v izmed vseh kategorij namenske rabe prostora najbolj zmanjšala območja kmetijskih zemljišč. V Občini Idrija so se kmetijska zemljišča zmanjšala predvsem zaradi odseljevanja iz višjih predelov občine in zaraščanja teh površin z gozdom, medtem, ko je v Občini Postojna zmanjšanje kmetijskih zemljišč posledica neupoštevanja kategorije osnovne namenske rabe prostora drugih zemljišč v prostorskih aktih iz leta 2004. Zmanjšanje kmetijskih zemljišč na račun stavbnih je tako manjše, kot smo sprva pričakovali.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
   Dodatne informacije: Delu je priložena datoteka s prilogami.
   Ključne besede: namenska raba prostora, zakonodaja, urejanje prostora in prostorsko načrtovanje, Občina Idrija, Občina Postojna, kazalniki
   Število strani: 125
   Obseg in dodatki: 125 str., 59 pregl., 36 sl., 16 graf., 14 pril.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek145Mentor
   viš. pred. mag. Mojca Foški220Somentor
   Datum in ura zagovora: 24 oktober 2012
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6059105)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
   ID vnosa: 4000
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4000

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...