Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi

Toja Požun (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (3158Kb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi je predstavljena zakonodaja s področja urejanja prostora med leti 1984 in 2010. Opredeljeni so prostorski akti, njihova delitev in hierarhična urejenost. Podrobneje so predstavljeni odloki o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana in o občinskem prostorskem načrtu za občini Litija in Zagorje ob Savi. Glavni cilj diplomske naloge je raziskati in primerjati osnovno namensko rabo prostora ter podrobno namensko rabo prostora za vodilna naselja v obeh občinah. Opisan je metodološki pristop za izdelavo primerjave namenske rabe prostora občin, nato pa je opisno in grafično prikazana primerjava in prevedba kategorij namenske rabe prostora iz Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (2003) na kategorije iz Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (2007 Prikazane so tudi gospodarske, kmetijske in demografske značilnosti obravnavanih občin, ki posredno vplivajo na namensko rabo prostora in s tem tudi na rezultate primerjalne analize. V zaključnem delu diplomske naloge je prikazana analiza površin osnovne in podrobne namenske rabe prostora glede na število prebivalcev v obeh občinah in njunih vodilnih naseljih. Prikazana je primerjava obsegov osnovne namenske rabe prostora na prebivalca v naseljih in občinah. Ugotovljeno je, katere kategorije namenske rabe prostora so se spremenile, za koliko in na račun katerih kategorij.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: občinski prostorski akti, prostorska zakonodaja, osnovna namenska raba, podrobna namenska raba, Občina Litija, Občina Zagorje ob Savi
  Število strani: 70
  Obseg in dodatki: 70 str., 37 pregl., 8 sl., 13 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  viš. pred. mag. Mojca Foški220Mentor
  doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek145Somentor
  Datum in ura zagovora: 14 september 2012
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5938529)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
  ID vnosa: 3881
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/3881

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...