Numerično modeliranje gradnje predorov v anizotropnih mehkih skrilavih kamninah

Jernej Markovič (2009) Numerično modeliranje gradnje predorov v anizotropnih mehkih skrilavih kamninah. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (3509Kb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi je obravnavan vpliv anizotropije tal v mehkih skrilavih kamninah, kjer zaradi gradnje predora pride do spremembe napetostnega stanja in posledično do spremembe deformacij. Problem smo numerično reševali s programom Plaxis 2D, kjer smo uporabili različne konstitutivne materialne modele, s katerimi definiramo odziv temeljnih tal. Izvedli smo parametrično analizo, da smo lahko spoznali, kako posamezni parameter vpliva na obnašanje hribinske mase med gradnjo predora. Analiza je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu smo izvedli analizo vpliva gradnje predora v anizotropnih mehkih skrilavih kamninah na pomike na površju nad predorsko cevjo, v drugem pa analizo vpliva na pomike v predorski cevi. Na podlagi tega smo ugotovili, da se lahko z uporabo anizotropnega materialnega modela, z nizkim striţnim modulom materiala vzdolţ skrilavosti zelo dobro pribliţamo dejanskemu odzivu hribinske mase. V nadaljevanju smo v povratni analizi obravnavali tri primere predorov: Šentvid, Trojane in Golovec. Ugotovili smo, da je na eni strani uporaba nizkega striţnega modula za predora Šentvid in Golovec v anizotropnem materialnem modelu, v programu Plaxis 2D primerna in dobra v primerjavi z meritvami. Na drugi strani pa za predor Trojane velja uporabiti višji striţni modul in nekoliko niţje elastične

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: anizotropija, mehke skrilave kamnine, konstitutivni materialni model, strižni modul
  Število strani: 85
  Obseg in dodatki: 85 str., 17 pregl., 63 sl., 12 en.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Janko Logar67Mentor
  asist. dr. Jure Klopčič438Somentor
  Datum in ura zagovora: 31 marec 2009
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4578145)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za mehaniko tal z laboratorijem (KMTal)
  ID vnosa: 353
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/353

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...