DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (26Mb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi je obravnavana poplavna varnost širšega področja NE Krško. Obravnavano je bilo sedanje stanje terena ter predvidene ureditve. Hidravlični izračun je potekal z dvodimenzionalnim matematičnim modelom, razvitim na Katedri za mehaniko tekočin UL FGG. V uvodnem delu so opisane osnovne značilnosti obravnavanega območja. Navedene so topografske značilnosti ter hidrološki pogoji na povodju. V nadaljevanju je predstavljen matematični model ter potek računa z računalniškim programom PCFLOW2D. Opisane so teoretične osnove modela z enačbami in povzetkom numerične metode reševanja. Na koncu so predstavljeni rezultati izvedenih izračunov, ki so pokazali, da obstoječe stanje visokovodnih zaščit za primer pojava maksimalno verjetnega pretoka ne zadošča. Glede na rezultate izračunov so bile nato podane smernice za načrtovanje bodočih protipoplavnih zaščit na tem območju.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: varovanje pred poplavami, 2D matematično modeliranje poplavnih valov, nasipi, reka Sava, NE Krško, pretočna krivulja
  Število strani: 63
  Obseg in dodatki: 63 str., 15 pregl., 26 sl., 5 en., 18 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Bojan Majes72Mentor
  prof. dr. Matjaž Četina16Mentor
  doc. dr. Ana Petkovšek158Somentor
  dr. Andrej Širca159Somentor
  asist. dr. Mario Krzyk205Somentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5428321)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za mehaniko tal z laboratorijem (KMTal)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)
  ID vnosa: 3231
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/3231

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...