Bilanca rabe površin kot sestavina urbanističnega načrta (na primerih v Občini Ajdovščina)

Nina Komidar (2007) Bilanca rabe površin kot sestavina urbanističnega načrta (na primerih v Občini Ajdovščina). Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (4Mb)

  Povzetek

  Konec leta 2002 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel dva nova zakona s področja urejanja prostora: Zakon o urejanju prostora (ZUreP­1) in Zakon o graditvi objektov (ZGO­1). V veljavo sta vstopila z letom 2003. Zakona skupaj še z nekaterimi drugimi zakoni uzakonjata princip vzdržnega prostorskega razvoja. S sprejetjem nove prostorske zakonodaje in z uveljavitvijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije leta 2004, ki je vsebinsko izhodišče za pripravo vseh prostorskih aktov na državni, regionalni in lokalni ravni, bi morale občine najkasneje tri leta po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, pripraviti nove prostorske akte (Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine). Pomemben del teh dokumentov je tudi bilanca rabe površin. V nalogi je predstavljena vloga bilance rabe površin v prostorskih aktih oziroma v okviru prostorskega planiranja. Na podlagi izdelane urbanistične zasnove mojega mentorja profesorja doktorja Andreja Pogačnika smo v mestu Ajdovščina in nekaj naseljih znotraj občine Ajdovščina analizirali stanje rabe površin ter ugotovili značilne numerične urbanistične kazalce, ki se nanašajo na rabo tal v prostoru. Znotraj obravnavanih naselij smo izmerili površine območij po posameznih namenskih rabah tal. Urbanistične kazalce smo izpeljali na podlagi izračunanih površin in s pomočjo statističnih podatkov o prebivalcih v naselju. Prikazali smo deleže namenske rabe površin na prebivalca, gostoto naselitve, gostoto stanovanj, gostoto zaposlitve, faktor zazidave in faktor izrabe stavbnih zemljišč. Izračunali smo tudi možno število novih prebivalcev in delovnih mest znotraj naselja na predvidenih prostih površinah. Napravljena bilanca rabe tal je eden izmed prostorskih kazalcev trenutnega stanja in planiranega razvoja v prostoru. Dobro izbrani kazalci pa lahko prispevajo h kvalitetnejšemu razvoju naselij. Rezultate smo prikazali grafično in tabelarično.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: bilanca rabe površin, urbanistični kazalci, prostorsko planiranje
  Število strani: 104
  Obseg in dodatki: 104 str., 56 pregl., 30 sl.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Andrej Pogačnik96Mentor
  Datum in ura zagovora: 20 april 2007
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=3520609)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
  ID vnosa: 313
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/313

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...