Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih, odpadnih in rečnih voda zboralnika A6 v Ljubljani

Tjaša Kuclar (2010) Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih, odpadnih in rečnih voda zboralnika A6 v Ljubljani. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (8Mb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi, je predstavljen izračun masne bilance suspendiranih snovi, skupnega fosforja, skupnega dušika, KPK in BPK5, v kanalizacijskem zbiralniku A6 na območju Hajdrihove ulice 28 ter odvodnika, Mestna Gradaščica, pri stavbi na Hajdrihovi ulici 28 in za iztokom iz razbremenilnika pod mostom na Riharjevi cesti v Ljubljani. Koncentracija onesnažil je bila pridobljena na osnovi meritev, ki so se izvajale med leti 2004 in 2009 ter predstavlja izhodiščni podatek za preračun masne bilance na zgoraj omenjenih vzorčnih mestih. Prispevno področje kanalizacijskega zbiralnika A6 je izrazito urbanizirano. Na urbaniziranih površinah pa se ob padavinskih dogodkih, zaradi nepropustnosti površin, dogodi odtok padavinske vode, ki se odvodnjava preko sekundarne kanalizacije, le-ta pa je priključena na glavni zbiralnik. Odtok padavinske vode s cestišč, ki je zaradi obrabe pnevmatik in zavor vozil, obrabe vozišča ter nesnage voznikov, onesnažen s trdimi delci in ostalimi onesnažili, predstavlja za kanalski sistem znatno obremenitev. Predvsem to velja za odtok padavinske vode, po daljšem sušnem obdobju. Zaradi velikih pretokov v kanalu, v času padavin, so zaradi ekonomskega razloga, na mešanem kanalskem sistemu nameščeni razbremenilni objekti, ki razbremenijo višek odpadne in padavinske vode v odvodnik, kar pa lahko poruši naravni ekosistem in poveča evtrofikacijo le-tega. V diplomskem delu je natančneje predstavljen prvi val padavinskega dogodka, kanalizacijski zbiralnik A6, porečje Gradaščice ter nemški standard ATV-A 128E. V računskem delu diplomske naloge, pa sledi izračun hidravlične obremenitve kanalskega zbiralnika A6, s programom SWMM 5 ter izračun masne bilance za posamezna onesnažila, v kanalskem zbiralniku ter odvodniku. Ker razbremenilni objekti premalo varujejo odvodnik, po Strateško prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, pa je eden izmed ciljev, da bo Ljubljanica zopet kopalna reka, smo predvideli postavitev petih zadrževalnih bazenov in izvedli izračun potrebnih volumnov le-teh na podlagi nemškega standarda ATV-A 128E.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: kanalizacijski zbiralnik A6, Mestna Gradaščica, kanalizacija, padavinski odtok, odtok odpadne vode, prvi val, program SWMM 5, razbremenilniki, zadrževalniki
  Število strani: 85
  Obseg in dodatki: 85 str., 23 pregl., 31 sl., 7 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Jože Panjan85Mentor
  asist. dr. Mario Krzyk205Somentor
  Datum in ura zagovora: 16 december 2010
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5225569)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)
  ID vnosa: 288
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/288

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...