Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode

Alenka Šifrar (2010) Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (4Mb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi obravnavamo problematiko neurejenosti evidentiranja in ureditve lastninskega stanja zemljiških parcel pod osjo drţavnih in občinskih cest. V uvodnem delu je predstavljen postopek parcelacije dolţinskih objektov kot pogoj za ureditev lastništva parcel drţavnih in občinskih cest. Na kratko so predstavljena geodetska dela, kamor uvrščamo naloge geodetskega podjetja in vlogo geodetske uprave pri postopku ureditve meje in parcelacije ter tudi nadaljnje korake za ureditev lastništva v zemljiški knjigi, ki je v pristojnosti sodišča. Na primeru občine Medvode smo analizirali lastništvo zemljiških parcel dolţinskega objekta (cest) po podatkih zemljiškega katastra, in sicer na osnovi dveh metod. Najprej smo izbrali zemljišča na osnovi podatkov o lastništvu, kjer smo predhodno pripravili nabor lastnikov, ki se smatrajo kot nosilci javnega dobra za primer cest (drţava, občina ipd.), ter tako določili odseke javnih cest, ki so v javni lasti. Pri drugem pristopu smo s presekom podatkovnih slojev osi dolţinskih objektov (drţavnih in občinskih cest) z grafičnim delom zemljiškega katastra dobili zemljiške parcele pod osmi javnih cest. Za ta zemljišča smo analizirali lastnike zemljišč in določili deleţ javnih in zasebnih zemljišč. Kljub omejitvam obeh metodoloških pristopov, kot so nepopolnost podatkov o lastništvu zemljiškega katastra, pozicijska natančnost zemljiškokatastrskega prikaza itd., smo ugotovili, da je lastništvo na študijskem območju relativno dobro urejeno za višje kategorije cest (drţavne, regionalne ceste), medtem ko je stanje za javne ceste niţjega reda po uradni klasifikaciji veliko slabše.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: parcelacija, ureditev meje, dolţinski objekt, javna cesta, lastninska pravica, zemljiški kataster, zemljiška knjiga
  Število strani: 88
  Obseg in dodatki: 88 str., 10 pregl., 28 sl.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Anka Lisec257Mentor
  viš. pred. mag. Samo Drobne21Somentor
  Datum in ura zagovora: 27 maj 2010
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5045089)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)
  ID vnosa: 279
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/279

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...