Večkriterijska analiza variant gradnje HE Učja

Matej Sila (2010) Večkriterijska analiza variant gradnje HE Učja. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (5Mb)

  Povzetek

  Izgradnja hidroelektrarn predstavlja velike in trajne posege v okolje, naloga projektantov pa je, da izberejo med vsemi variantami tisto, ki je tako iz okoljskega, ekonomskega in tehničnega vidika najbolj primerna. Slovenija je kot članica EU sprejela dve direktivi, ki imata popolnoma različne cilje. Prva zahteva povečanje deleţa obnovljivih virov do 22.1 % do leta 2010 pri spodbujanju proizvodnje električne energije, okvirna direktiva o vodah pa, da izboljšajo ekološko stanje vodnih teles, da bi do leta 2015 dosegle »dobro stanje«, kar pomeni zmanjšanje hidromorfoloških vplivov, povezanih s proizvodnjo hidroenergije. Slovenija ima še velik neizkoriščen hidropotencial. Če ţeli izpolnjevati cilje nove direktive, je potrebno pravočasno izvajati vse aktivnosti za izvedbo novih projektov, saj je ta razmeroma dolgotrajna. V prvem delu diplomske naloge sem na splošno opisal hidroelektrarne in njihov vpliv na okolje, podrobno predstavil projekte variant načrtovane HE Učja, ki so bili obdelani v idejni zasnovi investitorja, podjetja Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in opisal večkriterijsko analizo. V drugem delu pa sem s pomočjo programa HYPSE, izvedel večkriterijsko analizo vrednotenja osmih variant načrtovane HE Učja, tako s tehničnega, ekološkega in ekonomskega vidika ter na podlagi tega ugotovil, katera varianta HE ima najmanjši vpliv na okolje, oziroma se najbolj izplača. Rezultate sem primerjal z najboljšo ocenjeno varianto, ki jo je načrtovalec dal za investitorja. Na koncu sem še opisno predlagal določene izboljšave v sami idejni zasnovi.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: inţenirska hidrotehnika, gradnja hidroelektrarn, večkriterijska analiza, vrednotenje, programska oprema
  Število strani: 94
  Obseg in dodatki: 94 str., 10 pregl., 20 sl., 6 graf., 2 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Matjaž Mikoš78Mentor
  Datum in ura zagovora: 27 september 2010
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5121633)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 232
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/232

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...