Koncepti urbanističnega razvoja pomembnejših naselij v občini Lendava

Ana Tivadar (2010) Koncepti urbanističnega razvoja pomembnejših naselij v občini Lendava. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (516Mb)

  Povzetek

  Diplomsko delo obravnava koncepte urbanističnega razvoja naselij Gaberje – Gyertyános, Genterovci – Göntérháza, Hotiza in Petišovci – Petesháza. Naselja se nahajajo v občini Lendava in imajo, ob mestu Lendava – Lendva, pomembnejši lokalni pomen, kot sekundarni centri na lokalni ravni občine. Da bi okrepili njihovo vlogo v mreţi naselij občine Lendava, smo se lotili njihove celovite prenove. S pomočjo prostorskega načrtovanja smo poskušali izboljšati funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovne, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere v naseljih, kot to predvideva Zakon o prostorskem načrtovanju (2007). Pri tem smo se opirali na veljavno zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja in veljavne prostorske akte občine Lendava. Delo je zasnovano v obliki strateškega dela občinskega prostorskega načrta, navaja pa tudi smernice za določitev prostorsko izvedbenih pogojev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta. V tem smislu smo opredelili izhodišča in cilje nadaljnjega razvoja naselij ter zasnovali strategijo njihovega prostorskega razvoja. Prvi del zajema splošen oris obravnavanih naselij in navaja priloţnosti za njihov nadaljnji razvoj. V drugem delu pa se posvečamo strategijam prostorskega razvoja posameznih naselij. Podajamo usmeritve za razvoj poselitve, celovito prenovo naselij in razvoj v krajini, na osnovi katerih izpeljemo predloge za prostorsko ureditev posameznih naselij. Predloge ureditev smo predstavili tudi grafično v obliki prostorskih načrtov, ki prikazujejo osnovno in podrobno namensko rabo prostora naselij. Prostorske načrte smo izdelali s pomočjo Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (2007).

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: prostorsko načrtovanje, lokalna raba, Občinski prostorski načrt, Občina Lendava
  Število strani: 121
  Obseg in dodatki: 121 str., 11 pregl., 7 graf., 11 sl., 40 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Andrej Pogačnik96Mentor
  Datum in ura zagovora: 29 januar 2010
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4888929)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
  ID vnosa: 227
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/227

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...