Presoja finančnih posledic izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode za naselja, ki do 2017 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo

Andrej Pregelj (2010) Presoja finančnih posledic izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode za naselja, ki do 2017 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (3377Kb)

  Povzetek

  Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala, da bo do rokov, ki so napisani v Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne vode zgradila javno kanalizacijo in čistilne naprave. Zaradi razpršene poselitve v Sloveniji pa gradnja javne kanalizacije in čistilnih naprav ni ekonomsko upravičeno za vsako naselje. Prebivalci razpršenih območij, ki ne bodo opremljeni z javno kanalizacijo, bodo odvod in čiščenje odpadnih voda morali rešiti na drugačen način, to je z individualnimi malimi čistilnimi napravami oz. nepretočnimi greznicami. Za prebivalce teh območij v nalogi obravnavamo investicijske stroške, obratovalne in vzdrţevalne stroške individualnega čiščenja odpadne vode. V nalogi je ocenjeno, da so stroški zagotavljanja individualnega čiščenja odpadne vode v mali čistilni napravi 10 –krat niţji od stroškov zagotavljanja individualnega čiščenja odpadne vode v nepretočni greznici, zato je investicija v malo čistilno napravo za prebivalce razpršenih območij ekonomsko bolj upravičena. V diplomski nalogi je analizirano odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za devet občin v Osrednjeslovenski regiji. Za obravnavane občine je ocenjeno število prebivalcev iz naselij, ki ne bodo priključena na javno kanalizacijo. Na podlagi te ocene in povprečnih stroškov investicije v male čistilne naprave na PE se je izdelala ocena stroškov investicije v male čistilne naprave v obravnavanih občinah. Stroški izgradnje malih čistilnih naprav v obravnavanih občinah so ocenjeni na 18.830.500 EUR. V diplomski nalogi so podane tudi moţnosti financiranja malih čistilnih naprav.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: male čistilne naprave, stroški odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, komunalna odpadna voda, razpršena poselitev
  Število strani: 71
  Obseg in dodatki: 71 str., 37 pregl., 4 sl., 13 en., 2 graf., 7 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Albin Rakar106Mentor
  mag. Neža KodreSomentor
  Datum in ura zagovora: 25 oktober 2010
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5163361)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Inštitut za komunalno gospodarstvo (IKG)
  ID vnosa: 18
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/18

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...