Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko

Marjeta Kos (2011) Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (1662Kb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi smo preučili vlogo občine pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in izvedli primerjalno analizo z Bavarsko. V prvem delu naloge so predstavljene mednarodne smernice komasacij kot možnega instrumenta za razvoj in celovito urejanje podeželja. Slovenske občine imajo pri komasacijah v praksi največkrat dve osrednji nalogi in sicer priprave za uvedbo postopka ter pomoč pri financiranju komasacije. Pomembna dodatna naloga občin je podpora izvedbi potrebnih agromelioracijskih del. Na anketo, ki smo jo izvedli med slovenskimi občinami, se je odzvalo preko 100 občin. Te so v splošnem pokazale visoko zanimanje za dodatne informacije o komasacijah, saj jih večina pozna postopek le približno. V zadnjih 15-ih letih so pobudo za komasacijo prejeli v tretjini anketiranih občin, a je do dejanske izvedbe prišlo le v 21-ih občinah. Izstopajoča razloga, zakaj se komasacije na pobudo niso izvedle, sta nestrinjanje lastnikov in v OPN-ju nepredvideno območje za komasacijo. Občine, ki imajo izkušnje s komasacijami, so izpostavile probleme pri urejanju potrebne dokumentacije, pridobivanju sredstev, dolgotrajnem reševanju pritožb in vrednotenju zemljišč. Drugi del naloge je namenjen predstavitvi dobre prakse na Bavarskem. Izpostaviti velja, da so tam komasacije instrument celovitega urejanja prostora, kjer se aktivno vključujejo in izobražujejo vsi krajani in ne le lastniki kmetijskih zemljišč. Vsi prebivalci sodelujejo pri postopkih oblikovanja idejne zasnove in pri izvedbi ureditve podeželskega prostora. Strokovno pomoč jim nudijo uradi za razvoj podeželja – javne medobčinske regionalne službe, ki izvajajo tudi vsa operativna dela. Bavarska zakonodaja opredeljuje več vrst postopkov komasacij in jih smatra kot celovit instrument za zagotavljanje trajnostnega razvoja podeželja. Na podlagi mednarodnih dokumentov in bavarske prakse so v diplomski nalogi prikazane smernice nadaljnjega razvoja postopka komasacij v Sloveniji.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: upravna komasacija, občina, agromelioracija, celovito urejanje podeţelskega prostora, anketa, Slovenija, Bavarska
  Število strani: 104
  Obseg in dodatki: 104 str., 11 pregl., 34 sl., 2 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Anka Lisec257Mentor
  viš. pred. mag. Samo Drobne21Somentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5671777)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)
  ID vnosa: 1794
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/1794

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...